تجهیزات

دستگاه پوشش دهی طلا DSR1

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

مشخصات فنی

نام : دستگاه پوشش دهی طلا DSR1
تاریخ ساخت : 1395
شرکت سازنده : شرکت پوششهای نانو ساختار

توضیحات فنی جهت اطلاع استفاده کنندگان

پوشش‌دهی سطح با روش پلاسما با تارگت طلا و یا هر تارگت دیگر با ابعاد مشخص دستگاه ،همچنین انجام پوشش دهی با ضخامت مشخص جهت نمونه ها

شرایط آماده سازی نمونه

نمونه‌ها می بایست عاری از هرگونه آلودگی و رطوبت باشند. ابعاد نمونه‌های جامد نبایستی بیش از 0/5 سانتی‌متر در طول و عرض و ارتفاع باشند. در هر نوبت پوشش‌دهی 6 نمونه با ابعاد ذکر شده می توان در دستگاه قرار داد. بدیهی است در صورت بزرگ بودن نمونه‌ها به تعداد نوبت‌های بیشتری با توجه به ابعاد نمونه نیاز می‌باشد.

هزینه خدمات

دانشجویان / آزاد
به ازای هر ساعت
به ازای هر نوبت پوشش‌دهی یا انجام 6 نمونه با ابعاد مشخص شده در قسمت آماده‌سازی نمونه 400000 ریال
دانشجویان / آزاد
به ازای هر نمونه
1200000 ریال