تجهیزات

دستگاه پوشش دهی طلا شرکت Fisons Instruments

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

مشخصات فنی

نام : دستگاه پوشش دهی طلا شرکت Fisons Instruments
تاریخ ساخت : 1996
شرکت سازنده : شرکت Fisons Instruments

توضیحات فنی جهت اطلاع استفاده کنندگان

پوشش‌دهی سطح با روش پلاسما با تارگت طلا و یا هر تارگت دیگر با ابعاد مشخص دستگاه

شرایط آماده سازی نمونه

نمونه‌ها می بایست عاری از هرگونه آلودگی و رطوبت باشند. ابعاد نمونه‌های جامد نبایستی بیش از 0/5 سانتی‌متر در طول و عرض و ارتفاع باشند. در هر نوبت پوشش‌دهی 6 نمونه با ابعاد ذکر شده می توان در دستگاه قرار داد. بدیهی است در صورت بزرگ بودن نمونه‌ها به تعداد نوبت‌های بیشتری با توجه به ابعاد نمونه نیاز می‌باشد.

هزینه خدمات

دانشجویان / آزاد
به ازای هر ساعت
به ازای هر نوبت پوشش‌دهی یا انجام 6 نمونه با ابعاد مشخص شده در قسمت آماده‌سازی نمونه 400000 ریال