تجهیزات

کوره 1300

آزمایشگاه عملیات حرارتی

مشخصات فنی

نام : کوره 1300
تاریخ ساخت : 1380
شرکت سازنده : ایرانی(اکسایتون)

توضیحات فنی جهت اطلاع استفاده کنندگان

-

هزینه خدمات

دانشجویان / آزاد
به ازای هر نمونه
1000000 ریال