تجهیزات

کوره 1200

آزمایشگاه عملیات حرارتی

مشخصات فنی

نام : کوره 1200
تاریخ ساخت : 1389
شرکت سازنده : ساخت داخل

توضیحات فنی جهت اطلاع استفاده کنندگان

---

هزینه خدمات

دانشجویان / آزاد
به ازای هر نمونه
1000000 ریال