وسیله ها

لیست وسایل

آزمایشگاه پوشش و سطح

آزمایشگاه پوشش و سطح

دانشکده : مهندسی مواد سرپرست : یوسف مظاهری کارشناس : ساغر منصف تعداد وسایل : 9 عدد
آزمایشگاه پوشش دادن فلزات با هدف ایجاد پوششهای گوناگون ازطرق مختلف برروی نمونه ها می باشد.به دلیل داشتن فضای کافی و امکانات مختلف ،آزمایشات گوناگون شیمیایی و فیزیکی نظیر اندازه گیری وزن مواد توسط ترازوی دقیق دیجیتال و حمام التراسونیک به شکلهای معمولی و پروبی وخشک کردن و حرارت دادن مواد و محلولها و ساختن اچانتها و محلولها و استفاده از هودشیمیایی در این آزمایشگاه انجام میشود.برخی از وسایل و دستگاههای این آزمایشگاه عبارت است از ترازوی دقیق دیجیتال،آون،انواع هیتر،حمام آلتراسونیک و PHمتر
سال تاسیس : 1366
موقعیت فیزیکی آزمایشگاه : ضلع جنوبی دانشکده مهندسی کامپیوتر ،آزمایشگاههای بخش مهندسی مواد
نحوه ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیلات رسمی)
مقررات اختصاصی : استفاده از روپوش آزمایشگاهی ،عینک محافظ،دستکش
شماره تماس : 7136133064

لیست تجهیزات آزمایشگاه

لیست تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه پالس
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پوشش و سطح
دستگاه سایش
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پوشش و سطح
فریت سنج
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پوشش و سطح
زبری سنجی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پوشش و سطح
اوسیلوسکوپ
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پوشش و سطح
منبع تغذیه با ولتاژ بالا
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پوشش و سطح
حمام اولتراسونیک
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پوشش و سطح
آون دیجیتال
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پوشش و سطح
اولتراسونیک هموژنایزر
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پوشش و سطح

دستگاه پالس

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه پالس
مشاهده

دستگاه سایش

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه سایش
مشاهده

فریت سنج

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه فریت سنج
مشاهده

زبری سنجی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه زبری سنجی
مشاهده

اوسیلوسکوپ

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه اوسیلوسکوپ
مشاهده

منبع تغذیه با ولتاژ بالا

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه منبع تغذیه با ولتاژ بالا
مشاهده

حمام اولتراسونیک

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه حمام اولتراسونیک
مشاهده

آون دیجیتال

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه آون دیجیتال
مشاهده

اولتراسونیک هموژنایزر

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه اولتراسونیک هموژنایزر
مشاهده