وسیله ها

لیست وسایل

آزمایشگاه آنالیز حرارتی

آزمایشگاه آنالیز حرارتی

دانشکده : مهندسی مواد سرپرست : یوسف مظاهری کارشناس : عظیم سمتی , بهناز کاوه تعداد وسایل : 3 عدد
خلاصه فعالیتها: عموما تحقیقات و پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا در این آزمایشگاه انجام میشود. آنالیز DSC در روش آنالیز گرماسنجی افتراقی یا DSC، نمونه مجهول و شاهد در دمای یکسان نگهداری شده و تفاوت انرژی لازم برای ثابت نگهداشتن دما، بر حسب تغییر دما رسم می شود. به عبارت دیگر، نمونه مجهول و شاهد مقدار گوناگونی انرژی می گیرند تا دمای آن ها همیشه یکسان بماند ، در زیر نمونه شاهد و مجهول، گرمکن های الکتریکی جداگانه برای گرمایش آن ها وجود دارد. هم چنین دو ترموکوپل، دمای نمونه را مشخص می کند. یک واحد الکتریکی به نام مدار کنترل کننده گرماسنجی افتراقی، پس از دریافت نشانه های دمایی مربوط به هر دو نمونه، مقدار انرژی لازم برای یکسان کردن دمای آن ها را تعیین و اجرا می کند و بنابراین تفاوت انرژی داده شده به نمونه مجهول و شاهد بر حسب دما توسط قسمت ثبت کننده رسم می شود.
سال تاسیس : 1394
موقعیت فیزیکی آزمایشگاه : دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاههای بخش مهندسی مواد
نحوه ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیلات رسمی)
مقررات اختصاصی : استفاده از روپوش آزمایشگاهی ، و دستکش
شماره تماس : 0713613306

لیست تجهیزات آزمایشگاه

لیست تجهیزات آزمایشگاه

دیلاتومتری
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه آنالیز حرارتی
TGA
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه آنالیز حرارتی
آنالیز حرارتی کالری متری (DSC)
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه آنالیز حرارتی

دیلاتومتری

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دیلاتومتری
مشاهده

TGA

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه TGA
مشاهده

آنالیز حرارتی کالری متری (DSC)

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه آنالیز حرارتی کالری متری (DSC)
مشاهده