وسیله ها

لیست وسایل

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات

دانشکده : مهندسی مواد سرپرست : یوسف مظاهری کارشناس : محمدرضا صلح‌ پور , عین الله دهقانیان تعداد وسایل : 30 عدد
در آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل پذیری مواد، اجسام تحت نیروهای استاتیکی و دینامیکی قرار می گیرند و رفتار آنها در مقابل اعمال نیرو بررسی میشود. نتایج جهت حصول کنترل کیفیت محصول و شناسایی و انتخاب مواد و مشخصات مربوط به شکل دهی مواد مورد استفاده قرار میگیرد. آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دهی مواد دانشگاه شیراز با بهره وری از دستگاه های جدید و قدیمی که مکانیزه شده اند شامل دستگاههای آزمون کشش و فشار،خستگی، خزش ، ضربه ، سختی سنجی، پیچش با سرعت بالا ، دستگاه نورد ،دستگاه فشار گرم ،انواع قالبهای اکستروژن ، بالج و کشش عمیق می باشد.همچنین بوسیله دستگاه پرس 20 تن موجود در آزمایشگاه که بوسیله کامپیوتر کنترل میشود انواع اکستروژن سرد و گرم در ابعاد آزمایشگاهی قابل انجام می باشد. در این آزمایشگاه کلاسهای عملی آزمایشگاههای خواص مکانیکی، شکل دهی مواد و علم مواد برای دانشجویان بخش مواد و مکانیک دانشگاه شیراز برگزار میشود .
سال تاسیس : 1354
موقعیت فیزیکی آزمایشگاه : دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاههای بخش مهندسی مواد
نحوه ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیلات رسمی)
مقررات اختصاصی : استفاده از روپوش آزمایشگاهی، عینک، دستکش، کفش ایمنی و سایر تجهیزات ایمنی فردی
شماره تماس : 07136133571

لیست تجهیزات آزمایشگاه

لیست تجهیزات آزمایشگاه

کشش و فشار سنتامSTM-150
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
کشش اینسترون 5 تن
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
پرس
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
کشش اینسترون هیدرولیک
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
سختی سنجی کوپا پژوهش
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
سختی سنجیWOLPERT
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
سختی سنجیWOLPERT
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
ضربه
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
ضربه پلیمری
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
پیچش با فشار بالا
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
خستگی دورانی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
خستگی دورانی قطر متفاوت
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
سردکننده
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
بالج
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
کشش عمیق
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
خزش
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
پرس داغ
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
پرس دستی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
کوره ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
نورد
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
پیچش
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
رکتیفایر قوی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
رئومتر اکستروژنی پلیمر
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
اکسترودر تک ماردونه پلیمری
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
Wire brush
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
آب مقطر گیری
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
پرس دستی ملت
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
کوره 1200
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
خزش
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات
خزش فرو رونده
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات

کشش و فشار سنتامSTM-150

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کشش و فشار سنتامSTM-150
مشاهده

کشش اینسترون 5 تن

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کشش اینسترون 5 تن
مشاهده

پرس

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه پرس
مشاهده

کشش اینسترون هیدرولیک

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کشش اینسترون هیدرولیک
مشاهده

سختی سنجی کوپا پژوهش

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه سختی سنجی کوپا پژوهش
مشاهده

سختی سنجیWOLPERT

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه سختی سنجیWOLPERT
مشاهده

سختی سنجیWOLPERT

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه سختی سنجیWOLPERT
مشاهده

ضربه

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه ضربه
مشاهده

ضربه پلیمری

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه ضربه پلیمری
مشاهده

پیچش با فشار بالا

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه پیچش با فشار بالا
مشاهده

خستگی دورانی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه خستگی دورانی
مشاهده

خستگی دورانی قطر متفاوت

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه خستگی دورانی قطر متفاوت
مشاهده

سردکننده

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه سردکننده
مشاهده

بالج

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه بالج
مشاهده

کشش عمیق

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کشش عمیق
مشاهده

خزش

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه خزش
مشاهده

پرس داغ

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه پرس داغ
مشاهده

پرس دستی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه پرس دستی
مشاهده

کوره ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد
مشاهده

نورد

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه نورد
مشاهده

پیچش

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه پیچش
مشاهده

رکتیفایر قوی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه رکتیفایر قوی
مشاهده

رئومتر اکستروژنی پلیمر

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه رئومتر اکستروژنی پلیمر
مشاهده

اکسترودر تک ماردونه پلیمری

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه اکسترودر تک ماردونه پلیمری
مشاهده

Wire brush

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه Wire brush
مشاهده

آب مقطر گیری

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه آب مقطر گیری
مشاهده

پرس دستی ملت

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه پرس دستی ملت
مشاهده

کوره 1200

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره 1200
مشاهده

خزش

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه خزش
مشاهده

خزش فرو رونده

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه خزش فرو رونده
مشاهده