وسیله ها

لیست وسایل

آزمایشگاه تراشکاری و فرزکاری

آزمایشگاه تراشکاری و فرزکاری

دانشکده : مهندسی مواد سرپرست : یوسف مظاهری کارشناس : عین الله دهقانیان تعداد وسایل : 8 عدد
خلاصه فعالیتها: عموما تحقیقات و پروژه های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در این آزمایشگاه انجام میشود. دستگاههای موجود در آزمایشگاه (تراش دو دستگاه ،فرز یک دستگاه،دریل سه دستگاه،اره نواری واره لنگ)میباشد که در پروژه های دانشجویی در خصوص قالب سازی، فرزکاری، تراشکاری، برشکاری ،سوراخ کاری وfsw وهمچنین آماده سازی نمونه های آزمایشگاهی تست های خواص مکانیکی وشکل دادن فلزات.(نمونه کشش ، ضربه، خستگی، فشار، بالج و غیره) انجام میشود
سال تاسیس : 1352
موقعیت فیزیکی آزمایشگاه : دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاههای بخش مهندسی مواد
نحوه ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیلات رسمی)
مقررات اختصاصی : استفاده از روپوش آزمایشگاهی
شماره تماس : 07136133562

لیست تجهیزات آزمایشگاه

لیست تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه تراش شماره 1 مدلTN50B
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه تراشکاری و فرزکاری
دستگاه فرز تبریزی مدل FP4M
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه تراشکاری و فرزکاری
دستگاه اره نواری مدل FHBS_712MA
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه تراشکاری و فرزکاری
دستگاه دریل بزرگ مدل MS32A
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه تراشکاری و فرزکاری
دستگاه تراش شماره2 مدل TN50B
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه تراشکاری و فرزکاری
دستگاه دریل متوسط مدل MSB20
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه تراشکاری و فرزکاری
دستگاه دریل رومیزی مدلBST13
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه تراشکاری و فرزکاری
دستگاه اره لنگ روسی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه تراشکاری و فرزکاری

دستگاه تراش شماره 1 مدلTN50B

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه تراش شماره 1 مدلTN50B
مشاهده

دستگاه فرز تبریزی مدل FP4M

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه فرز تبریزی مدل FP4M
مشاهده

دستگاه اره نواری مدل FHBS_712MA

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه اره نواری مدل FHBS_712MA
مشاهده

دستگاه دریل بزرگ مدل MS32A

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه دریل بزرگ مدل MS32A
مشاهده

دستگاه تراش شماره2 مدل TN50B

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه تراش شماره2 مدل TN50B
مشاهده

دستگاه دریل متوسط مدل MSB20

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه دریل متوسط مدل MSB20
مشاهده

دستگاه دریل رومیزی مدلBST13

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه دریل رومیزی مدلBST13
مشاهده

دستگاه اره لنگ روسی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه اره لنگ روسی
مشاهده