وسیله ها

لیست وسایل

آزمایشگاه جوشکاری

آزمایشگاه جوشکاری

دانشکده : مهندسی مواد سرپرست : یوسف مظاهری کارشناس : عظیم سمتی تعداد وسایل : 9 عدد
خلاصه فعالیتها و وضعیت: آموزش روش جوشکاری و قوس الکتریکی و جوش کاربیت، جوش پذیری فولادها، چدن ها و فلزات غیر آهنی و روش جوشکاری آنها، دسته بندی الکترودها ، روش های کنترل کیفیت و آزمایش های لازم برای قطعات جوشکاری شده ، متالوگرافی قطعات جوشکاری شده و بررسی تفصیلی ساختار مناطق مختلف قطعه. دستگاه ها وبرخی امکانات موجود: دستگاه جوش TIG، دستگاه جوش MIG، دستگاه جوش FSW، دستگاه جوش MAG، دستگاه برش پلاسما، دستگاه جوش نقطه ای دستگاه جوش بریز ، موتور جوش قوس الکتریک ، سنگ برش رومیزی و سنگ برش دستی(جت).
سال تاسیس : 1353
موقعیت فیزیکی آزمایشگاه : دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاههای بخش مهندسی مواد
نحوه ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیلات رسمی)
مقررات اختصاصی : استفاده از روپوش آزمایشگاهی، دستکش ،عینک
شماره تماس : 07136133306

لیست تجهیزات آزمایشگاه

لیست تجهیزات آزمایشگاه

جوش SAMW
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه جوشکاری
جوش کاربید
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه جوشکاری
MIG/MAGجوش
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه جوشکاری
برش پلاسما
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه جوشکاری
برشکاری گاز هوا
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه جوشکاری
جوش نقطه ای
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه جوشکاری
FSW
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه جوشکاری
سنگ فرز دستی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه جوشکاری
سنگ فرز دستی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه جوشکاری

جوش SAMW

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه جوش SAMW
مشاهده

جوش کاربید

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه جوش کاربید
مشاهده

MIG/MAGجوش

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه MIG/MAGجوش
مشاهده

برش پلاسما

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه برش پلاسما
مشاهده

برشکاری گاز هوا

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه برشکاری گاز هوا
مشاهده

جوش نقطه ای

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه جوش نقطه ای
مشاهده

FSW

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه FSW
مشاهده

سنگ فرز دستی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه سنگ فرز دستی
مشاهده

سنگ فرز دستی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه سنگ فرز دستی
مشاهده