وسیله ها

لیست وسایل

آزمایشگاه پلیمر

آزمایشگاه پلیمر

دانشکده : مهندسی مواد سرپرست : یوسف مظاهری کارشناس : ساغر منصف تعداد وسایل : 10 عدد
آزمایشگاه پلیمر بخش مهندسی مواد با هدف ساخت نمونه های کامپوزیتی پلیمری و پلیمری سرامیکی می باشد .این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای الکتروریسی ،پرینتر سه بعدی ، آون ،دستگاه پرس و نورد پلیمرها ،سانتریفیوژ،هیتر،دستگاه اندازه گیری زاویه تماس ،هود آزمایشگاهی ،ستاپ قطبی کردن کرونا ،کشش پلیمرهاو انکیباتور می باشد
سال تاسیس : 1394
موقعیت فیزیکی آزمایشگاه : ضلع جنوبی دانشکده مهندسی کامپیوتر ،آزمایشگاههای بخش مهندسی مواد
نحوه ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیلات رسمی)
مقررات اختصاصی : استفاده از روپوش آزمایشگاهی ،دستکش
شماره تماس : 07136133064

لیست تجهیزات آزمایشگاه

لیست تجهیزات آزمایشگاه

پرس دستی پلیمر 5 تن
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پلیمر
کشش پلیمر
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پلیمر
زاویه تماس
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پلیمر
الکتروریسی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پلیمر
چاپگر سه بعدی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پلیمر
نورد پلیمری
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پلیمر
نورد پلیمر مربوط به دستگاه سه کاره
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پلیمر
قطبی کردن پلاسما
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پلیمر
کوره پیش گرم پلیمر
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پلیمر
کشش سطحی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه پلیمر

پرس دستی پلیمر 5 تن

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه پرس دستی پلیمر 5 تن
مشاهده

کشش پلیمر

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کشش پلیمر
مشاهده

زاویه تماس

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه زاویه تماس
مشاهده

الکتروریسی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه الکتروریسی
مشاهده

چاپگر سه بعدی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه چاپگر سه بعدی
مشاهده

نورد پلیمری

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه نورد پلیمری
مشاهده

نورد پلیمر مربوط به دستگاه سه کاره

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه نورد پلیمر مربوط به دستگاه سه کاره
مشاهده

قطبی کردن پلاسما

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه قطبی کردن پلاسما
مشاهده

کوره پیش گرم پلیمر

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره پیش گرم پلیمر
مشاهده

کشش سطحی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کشش سطحی
مشاهده